Kontakt  224 224 224  Napisz do nas

Otwórz IKE lub IKZE

w Allianz Polska Dobrowolnym

Funduszu Emerytalnym

Przygotuj PESEL albo dokument tożsamości

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami i informacjami.


Ważne informacje

Ile czasu zajmuje wypełnienie wniosku i jak go wypełnić?

Wypełnienie wniosku zajmuje zaledwie kilka minut, a aplikacja sama przypomina o konieczności wypełnienia obowiązkowych pól. Wniosek składa się z 4 kroków:

1. Dane Oszczędzającego

 • Dane identyfikacyjne
  Należy podać imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, płeć oraz obywatelstwo. W przypadku posiadania obywatelstwa polskiego należy obowiązkowo podać numer PESEL, a w przypadku braku obywatelstwa polskiego - serię i numer paszportu bądź innego dokumentu tożsamości.
 • Dane adresowe
  Należy podać adres zamieszkania wpisując następujące dane: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy i miejscowość. W przypadku braku ulicy lub numeru lokalu odpowiednie pola prosimy pozostawić niewypełnione. Jeśli miejscowość jest wsią wskazane jest, aby podać także pocztę. Kraj prosimy podać tylko wtedy, gdy jest inny niż Polska. Adres korespondencyjny prosimy wpisać wówczas, gdy jest on różny od adresu zamieszkania.
 • Dane do kontaktu
  W celu ułatwienia komunikacji z Funduszem zachęcamy do podania numeru telefonu i adresu e-mail.

2. Dane osób wskazanych

Osoby wskazane do otrzymania po śmierci Oszczędzającego środków zgromadzonych przez Oszczędzającego na IKE lub IKZE w Funduszu mogą zostać wyznaczone zarówno w umowie, jak i w każdej chwili trwania umowy. Decydując się na wyznaczenie jako osoby wskazanej osoby fizycznej należy podać jej następujące dane: imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL oraz adres zamieszkania (obowiązują takie same zasady, jak w przypadku adresu Oszczędzającego). W razie wyznaczania więcej, niż jednej osoby wskazanej, udostępnienie pól przeznaczonych na dane kolejnych osób następuje po kliknięciu na link „Dodaj kolejną osobę wskazaną”. Każdej z osób można przypisać udział w środkach, a udziały wszystkich osób muszą sumować się do 100%. W razie nieoznaczenia udziałów przyjmuje się, że są one równe.

3. Wybór formy dostarczenia dokumentów

Można wybrać dogodną dla siebie formę otrzymania formularza umowy z Funduszem:

 • samodzielny wydruk z pliku PDF, który zostanie wygenerowany po zakończeniu wypełniania wniosku,
 • przesyłka listowa,
 • przesyłka kurierska.

W tej sekcji Oszczędzający składa także oświadczenia związane z zawarciem umowy.

4. Potwierdzenie danych

Poprawność danych jest potwierdzana poprzez wybranie opcji Wyślij. Jeżeli dane wymagają korekty lub uzupełnienia, prosimy wybrać opcję Popraw dane i dokonać odpowiednich zmian.

Wniosek elektroniczny wypełniony i co dalej?

1. W przypadku wybrania opcji PDF do wydruku

Należy wydrukować oba egzemplarze formularza umowy i podpisać je w polu Czytelny podpis Oszczędzającego, a następnie niezwłocznie przesłać je do Funduszu na adres:
Allianz Polska DFE
skrytka pocztowa 4
02-696 Warszawa 113.

2. W przypadku wybrania opcji dostarczenia formularza umowy pocztą bądź kurierem

Po otrzymaniu formularza umowy należy podpisać oba jej egzemplarze w polu Czytelny podpis Oszczędzającego, a następnie, w zależności od wybranej opcji, odesłać je do Funduszu w dostarczonej przez Fundusz kopercie zwrotnej albo przekazać kurierowi. Powyższe informacje zostaną przekazane także w korespondencji załączonej do formularza umowy.

3. Zawarcie umowy

Do zawarcia umowy (podpisania przez reprezentanta Funduszu) dojdzie niezwłocznie po otrzymaniu przez Fundusz kompletnych i podpisanych przez Oszczędzającego egzemplarzy umowy. Jeden z egzemplarzy zostanie odesłany Oszczędzającemu, a na podstawie drugiego otworzymy konto.

Dodatkowe informacje dla osób dokonujących wypłaty transferowej z innej instytucji finansowej

Wypłaty transferowej można dokonać:

 • z IKE prowadzonego przez inną instytucję finansową na IKE w Funduszu
 • z PPE prowadzonego przez inną instytucję finansową na IKE w Funduszu
 • z IKZE prowadzonego przez inną instytucję finansową na IKZE w Funduszu.

Wypełniając wniosek należy podać dodatkowo nazwę instytucji finansowej, która dokona wypłaty transferowej. Wraz z egzemplarzem umowy podpisanym przez reprezentanta Funduszu Oszczędzający otrzyma potwierdzenie jej zawarcia, które powinno zostać okazane właściwej instytucji, wraz z dyspozycją dokonania wypłaty transferowej. Transfer środków powinien zostać dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez tę instytucję wskazanych dokumentów.

Bezpieczeństwo w sieci

1. Antywirus i Zapora Sieciowa

Oprogramowanie antywirusowe to podstawowe narzędzie ochrony Twojego komputera przed wirusami. Na rynku dostępnych jest wiele aplikacji tego typu – zarówno komercyjnych jak i bezpłatnych. Brak ochrony antywirusowej może skutkować zainfekowaniem Twojego komputera złośliwym oprogramowaniem, a także przejęciem kontroli nad Twoim komputerem lub kradzieżą Twoich danych. Nowoczesne Antywirusy posiadają wiele dodatkowych funkcji umożliwiających ochronę również przed nowymi, nieznanymi wirusami poprzez wykorzystanie m.in. analizy zachowania podejrzanych plików. Ważnym elementem ochrony Twojego komputera jest zapora sieciowa monitorująca komunikację Twojego komputera z innymi urządzeniami zarówno w Twoim bezpośrednim otoczeniu jak i Internecie. Dobrze skonfigurowana zapora może nie tylko uchronić Cię przed atakami, ale również zablokować próbę połączenia się wirusa, który dostał się na Twój komputer z serwerami przestępców, zakłócając jego działanie.

2. Aktualizacje

W oprogramowaniu, z którego na co dzień korzystasz, nieustannie wykrywane są błędy, które mogą mieć niepożądany wpływ na działanie aplikacji, a nawet zakłócać działanie całego komputera. Błędy mogą być również wykorzystywane przez przestępców lub wirusy. Większość twórców oprogramowania zapewnia mechanizmy aktualizacji dla swoich aplikacji. Sprawdź, czy są włączone i działają prawidłowo – nie zgłaszają błędów. Pamiętaj, aby kluczowe elementy oprogramowania Twojego komputera i popularne aplikacje były zawsze aktualne. Zwiększy to bezpieczeństwo, stabilność, a często również szybkość działania programów. W szczególności warto zwrócić uwagę na system operacyjny, przeglądarkę internetową, Java i przeglądarkę dokumentów PDF. Jeżeli producent zaprzestaje wsparcia danej aplikacji czy wersji systemu, jedynym sposobem zapewnienia sobie bezpiecznego korzystania z komputera jest wymiana danej aplikacji na nowszą, wspieraną wersję.

3. Hasła, uprawnienia i szyfrowanie urządzeń przenośnych

Twoje hasło jest kluczem do Twojej elektronicznej tożsamości - dbaj o nie. Systemy informatyczne rozpoznają Ciebie jako użytkownika nie jako osobę. To, że jesteś tym za kogo się podajesz, weryfikują często właśnie za pomocą hasła. Każdy kto poda prawidłowe dane uwierzytelniające, będzie traktowany jak zaufany użytkownik. Będzie mógł zrobić wszystko to, co Ty. Pamiętaj więc, aby Twoje hasło było długie i skomplikowane - jeżeli ktoś będzie chciał je zgadywać, nie będzie miał łatwego zadania. Jeżeli hasło będzie regularnie zmieniane, jego złamanie może być ekstremalnie trudne. Pamiętaj, że Twoje Konto nie jest jedynym użytkownikiem obecnym na komputerze. Zazwyczaj jest jeszcze wbudowane Konto administratora posiadające ekstremalnie wysokie uprawnienia. Dla tego konta również należy zmienić hasło. Do codziennej pracy korzystaj z konta użytkownika, które nie posiada uprawnień administratora komputera. Takie uprawnienia nie są zazwyczaj wymagane do przeglądania Internetu, słuchania muzyki, gier czy pracy z dokumentami, a ich brak może Ciebie uchronić przed skutkami części ataków i wirusów. Jeżeli jakaś aplikacja prosi o wykonanie akcji z uprawnieniami administratora, przed zatwierdzeniem dostępu, zastanów się do czego ta aplikacja może ich potrzebować, a w razie wątpliwości sprawdź, co na ten temat publikuje producent. Jeżeli korzystasz z urządzenia przenośnego takiego jak laptop, tablet czy smartfon, rozważ zaszyfrowanie dysku urządzenia. Większość smartfonów i tabletów posiada możliwość szyfrowania w standardzie – wystarczy wyszukać odpowiednią opcję w konfiguracji, wprowadzić hasło i gotowe. Niestety nie wszystkie systemy operacyjne obecne na laptopach dają możliwość szyfrowania. Na nasze szczęście istnieje wiele aplikacji, które rozwiązują ten problem. W przypadku utraty urządzenia Twoje dane pozostaną bezpieczne, a często ich wartość jest większa niż wartość urządzenia.

4. Bezpieczne korzystanie z komputera

Komputer czy smartfon bez dodatkowego oprogramowania to prawie kalkulator. Twoje ulubione programy sprawiają, że jesteś w stanie pracować w komfortowy i efektywny sposób. Instalując aplikacje, zwróć uwagę nie tylko na warunki licencji, ale również na to, czy w instalatorze nie pojawia się opcja doinstalowania dodatkowego oprogramowania. Tak zainstalowane dodatkowe oprogramowanie może dodatkowo obciążać komputer, wyświetlać reklamy, a nawet przesyłać dane statystyczne z komputera do serwerów w celu profilowania użytkownika. Instalując aplikację na smartfonie, zawsze sprawdzaj, jakich uprawnień wymaga i do jakich funkcji telefonu będzie miała dostęp. Jeżeli masz wątpliwości czy żądane uprawnienia nie są przypadkiem zbyt wysokie, poszukaj podobnej aplikacji i wybierz tę, która nie będzie budziła Twoich wątpliwości – rynek aplikacji mobilnych jest bardzo prężny. Rozważ instalację dodatków zwiększających bezpieczeństwo przeglądarki w szczególności blokujących uruchamianie skryptów, wyskakujące okna i zawartość multimedialną oraz wyświetlających poziom zaufania do stron. Zwracaj uwagę na treść komunikatów, które wyświetla komputer. Wiele problemów z komputerem możesz rozwiązać samodzielnie. W Internecie znajdziesz pomocne porady i instrukcje – jeżeli wiesz czego szukasz, a treść komunikatu jest w tym zakresie bardzo pomocna.

5. Kopie zapasowe

Posiadanie archiwum plików zawierającego wszystkie pliki, których utrata byłaby bolesna, jest konieczne. Jedno małe spięcie może nas pozbawić wszystkich zdjęć z wakacji i rodzinnych imprez. Często takie pliki są nie do odzyskania. Podstawowym zadaniem archiwum jest przechowanie plików na wypadek awarii komputera. Archiwum musi być więc tworzone na zewnętrznych nośnikach np. płytach, pendrive lub dysku zewnętrznym. Ważne, aby nośniki były przechowywane w bezpiecznym miejscu tak, aby nie uległy zniszczeniu razem z komputerem. Archiwum podpinaj wyłącznie na czas kopiowania plików. Dyski zewnętrzne wymagają co jakiś czas podłączenia do zasilania. Sprawdź w instrukcji lub na stronach producenta, jak często powinieneś podłączać dysk, aby nie uległ awarii. Kopie awaryjne zyskały na znaczeniu wraz z rozwojem wirusów, których zadaniem jest szyfrowanie plików i żądaniem opłaty za ich odszyfrowanie. Przywrócenie komputera do ustawień fabrycznych lub instalacja nowego systemu i odzyskanie plików z archiwum to najpewniejsza, najprostsza i często najtańsza metoda wyjścia z tej trudnej sytuacji.

6. Oprogramowanie antywirusowe

Allianz zapewnia, że ochrona antywirusowa podejmowana jest z należytą starannością, a stosowane programy antywirusowe podlegają aktualizacji. Allianz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania lub niemożliwości korzystania z materiałów umieszczonych na stronie z powodów zależnych od użytkownika.

Polityka Cookies

Czym są pliki „cookies”?

Cookies (ang. ciasteczka) to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie czy tablecie), z którego korzystasz, gdy przeglądasz strony internetowe.

Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę, tak aby była czytelna i dopasowana do Twoich preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dane te są zaszyfrowane a informacje, które są zawarte w cookies mogą być odczytane jedynie przez serwer, który je utworzył.

Więcej informacji o tym, w jaki sposób działają̨ cookies, można znaleźć na stronie:

Do czego używamy plików „cookies” w serwisie https://www.DFEallianz.pl oraz https://www.OFEallianz.pl

Wykorzystywanie cookies nie ma na celu identyfikacji Twojej aktywności w serwisach, a jedynie zapewnienie wygody korzystania z naszych stron www. Cookies zapamiętują Twoją aktywność na naszych stronach internetowych, aby lepiej dopasować strukturę i zawartość stron do Twoich zainteresowań i potrzeb.

Cookies stosujemy celu:

 • zapamiętywania odwiedzin na stronie i Twoich preferencji dotyczących tej strony (języka wyświetlania strony),
 • zapamiętywania sesji logowania, dzięki czemu nie musisz ponownie logować się na każdej odwiedzanej podstronie serwisu a korzystanie z serwisu jest łatwiejsze.

Jakie dane zbierają „cookies”?

Dzięki wykorzystaniu plików cookies poznajemy informacje na temat Twojej aktywności na naszych serwisach www:

 • numer sesji wygenerowany przez serwer,
 • język wybrany przez Ciebie jako domyślny dla serwisu.

Te dane nie pozwalają zidentyfikować Twojej tożsamości.

W niektórych przypadkach pliki cookies mogą służyć do przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak wyłącznie, gdy sam nam te dane podasz (uzupełniając odpowiedni formularz na stronie). Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz każdorazowo w informacji podawanej w trakcie zbierania Twoich danych osobowych.

Kto otrzymuje dane zebrane przez „cookies”?

Dane zebrane przez cookies otrzymuje Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna reprezentująca odpowiednio Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny lub Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, która jest administratorem danego serwisu. Jest ona odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych.

Jakich plików „cookies” używamy?

Funkcjonalne Pliki cookies

Funkcjonalne pliki cookies pozwalają serwisowi na zapamiętanie Twoich wyborów i ustawień. Dzięki temu, że znamy Twoje preferencje możemy Ci zapewnić większą wygodę w poruszaniu się po naszych stronach internetowych.

Wszystkie stosowane przez nas pliki cookies mają na celu lepsze dostosowanie naszych działań i serwisu do Twoich potrzeb. Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania plikami cookies. Jednak wyłączenie ich obsługi w przeglądarce może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na naszych serwisach. Zablokowanie wszystkich plików cookies może przyczynić się do nieprawidłowego funkcjonowania naszych serwisów.

Pliki cookies dzielą się również na tymczasowe (sesyjne pliki cookies) i na bardziej stałe (trwałe pliki cookies):

 • sesyjne – które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia stron internetowych lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • stałe – przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w ustawionych parametrach plików cookies lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Ciebie.

Szczegółowa lista plików cookies wykorzystywanych na naszych stronach internetowych wraz z opisem ich funkcji znajduje się poniżej w „Podsumowanie informacji na temat plików cookies”.

W jaki sposób możesz zmienić ustawienia „cookies”?

W większości przeglądarek obsługa cookies jest domyślnie włączona. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były przechowywanie na Twoim urządzeniu, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, by nie pozwalała niektórym bądź wszystkim serwisom na tworzenie plików cookies. Wyłączenie obsługi cookies może jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie serwisu.

Więcej informacji o tym, jak zarządzać ciasteczkami w swojej przeglądarce znajdziesz pod linkami:

Ciasteczka w przeglądarce Internet Explorer -> https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Ciasteczka w przeglądarce Chrome -> https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Ciasteczka w przeglądarce Firefox -> https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka#w_ustawienia-ciasteczek

Ciasteczka w przeglądarce Opera -> http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Ciasteczka w przeglądarce Safari -> http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Podsumowanie informacji na temat plików „cookies”

LP.Nazwa ciasteczkaRodzaj ciasteczkaGrupa ciasteczka
1JSESSION IDsesyjneFunkcjonalne
2org.apache.tapestry.localestałeFunkcjonalne
3cookie_wnstałeFunkcjonalne
Kontakt  224 224 224  Napisz do nas
© Allianz Polska .